Placówka

Drukuj

 


Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze jest głównym centrum leczenia i opieki dla ludzi z problemami alkoholowymi oraz narkomanią. Jest on także centrum uczelnianym dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego zatrudnionego w lecznictwie odwykowym. Zakład zapewnia całodobową opiekę dla przebywających w nim pacjentów, wsparcie dla rodzin i współuzależnionych.


 

Dla pacjenta

 


W niniejszym serwisie pragniemy przekazać wiadomości, które będą przydatne dla ciebie, twojej rodziny i opiekunów podczas twojego pobytu w zakładzie. Jeśli podczas twojego pobytu zakładzie chciałbyś uzyskać więcej informacji na jakikolwiek temat, proszę się zgłosić do pielęgniarki na oddziale, a ona z przyjemnością udzieli pomocy.