Remont elewacji frontowej budynku pałacowego

Drukuj

W sierpniu 2016 roku rozpoczęły się prace konserwatorskie przy Remoncie Elewacji frontowej budynku pałacowego siedziby Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

 

 

Zakres robót obejmował: przegląd tynków powyżej cokołu, usuniecie partii skorodowanych i odparzonych tynków, renowację i wzmocnienie możliwych do zachowania tynków barokowych tła lizen i pasów gzymsowych, uzupełnienie miejsc po skutych tynkach lekkim tynkiem trasowo – wapiennym, konserwację gzymsów i zachowanych detali z zaprawy, malowanie elewacji farbami silikatowymi, konserwację zachowanych, kamiennych elementów, renowację stolarki drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż (po remoncie elewacji) elementów instalacji odgromowej.

 

Łączny koszt przeprowadzonych prac: 348 705,00 zł

 

 

 

 

Renowację dofinansowano decyzją
Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego