Odbiór inwestycji zrealizowanych w 2015 roku

Drukuj

W grudniu 2015 zakończone zostały prace związane z modernizacją kotłowni oraz dostosowaniem budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony pożarowej i ewakuacji.
Prace zrealizowane zostały w ramach dwóch zadań:
  1. „Przeprowadzenie remontu – wymiana kotła grzewczego w budynku pałacowym Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, w tym na zakup kotła i oprzyrządowania oraz na przeprowadzenie prac montażowo–instalacyjnych." - wartość zadania 100.000,00 zł

  2. Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujacych norm i standardów." - wartość zadania 805.000,00 zł


Realizacja Zadania nr 2 została podzielona na etapy:
  • - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania grawitacyjnego,
  • - budowa instalacji ppoż. wraz z zabudowa hydroforu dla budynku oficyny i pałacu,
  • - wykonanie strefy wejścia do budynku pałac zgodnie z przepisami ppoż.,
  • - droga pożarowa,
  • - remont klatki schodowej wraz z piwnicą w budynku Pałacowym,
  • - opracowanie dokumentacji projektowej – Droga pożarowa,
  • - modernizacja i dostosowanie podjazdu dla samochodów ratunkowych,


Zadania zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Dolnośląskiego