Wymiana kotła w kotłowni wodnej w budynku Pałacu

Drukuj

Wymiana kotła w kotłowni wodnej na paliwo stałe, o mocy 250 kW w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania grawitacyjnego.

Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej obejmuje m.in.: - montaż okablowania, - montaż centrali sygnalizacji pożarowej, - montaż czujek, sygnalizatorów oraz kontrolno - sterujących elementów liniowych - montaż systemu sygnalizacji pożaru z podłączeniem z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji oddymiania grawitacyjnego obejmuje m.in.: - montaż okablowania, - montaż central oddymiania, - montaż elementów systemu oddymiania grawitacyjnego, - montaż okien oddymiających i klapy dymowej oraz szybu wentylacyjnego, - montaż siłowników elektrycznych, - montaż ścianek wydzielenia pożarowego.