Budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu

Drukuj

Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów - budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu.

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów - budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu.

Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej obejmuje m.in.: - rozebranie ścianek oraz demontaż drzwi kolidujących z miejscem wskazanym na hydrofornie, - budowę ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej, - osadzenie nowej stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu hydroforni, - otynkowanie ścian i pomalowanie ich farbą, - przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, - zabudowa zestawu hydroforowego wraz z armaturą, - wewnętrzną instalacja p.poż. w budynku oficyny wraz z hydrantami i gaśnicami, - zabudowa zewnętrznych naziemnych hydrantów p.poż.