Droga ewakuacyjna - Remont klatki schodowej wraz z piwnicą

Drukuj

Remont klatki schodowej wraz z piwnicą stanowiącą drogę ewakuacyjną w budynku pałacowym Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.