Zjazdy absolwentów

DrukujDotyczy zjazdów absolwentów!

Od kwietnia 2008 roku proponujemy naszym absolwentom zajęcia w  grupach tematycznych:

  1. Grupa  dalszego zdrowienia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – zapraszamy wszystkich pacjentów po ukończonym programie podstawowym psychoterapii uzależnienia stacjonarnym lub ambulatoryjnym, którzy wychowywali się w rodzinach z problemem alkoholowym. Będą poruszane m.in takie tematy jak: praca nad złością, elementy asertywności, praca nad poczuciem własnej wartości.
  1. Moja droga trzeźwienia dla pacjentów po ukończonym programie podstawowym psychoterapii uzależnienia stacjonarnym – równolegle pracują trzy grupy.

Plan zajęć w pierwszą sobotę miesiąca:

9:00 – 10:00 konsultacje indywidualne
10:00 – 10:15  spotkanie na dużej sali
10:15 – 13:00  praca w grupach
13:00 – 13:30  poczęstunek
13:30 – 14:30  spotkanie na dużej sali
14:30 – 16:00  konsultacje indywidualne
15:30 grupa dla osób rozstających się z paleniem

Zajęcia będą odbywać się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Zapraszamy!

 


TEMATY ZAJĘĆ:
CELE:
ADRESACI:

Osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły ambulatoryjny bądź stacjonarny podstawowy program terapii uzależnień finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

REALIZATORZY:

Terapeuci zatrudnieni w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze (4 -6 osób)

MIEJSCE REALIZACJI:

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze