Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików już od kwietnia 2019 r

Drukuj

Psychoterapia DDA prowadzona jest w systemie grupy zamkniętej, oznacza to, że nie ma możliwości dołączenia do grupy nowego uczestnika, nawet gdy inna osoba odpadnie w trakcie. Udział w psychoterapii DDA związany jest z decyzją na udział we wszystkich spotkaniach. W trakcie trwania sesji nie ma możliwości powrotu na noc do domu, dlatego zajęcia prowadzone są w wyznaczonych ośrodkach treningowych. Osoby uzależnione od alkoholu mogą być uczestnikami psychoterapii DDA pod warunkiem długiej abstynencji (od 2 lat) i ukończeniu podstawowego programu psychoterapii uzależnień. Osoby współuzależnione po odbyciu minimum programu edukacyjnego. Czas trwania pojedynczej sesji psychoterapeutycznej DDA wynosi 30 godzin edukacyjnych. W ciągu 6 sesji realizowanych jest ponad 180 godzin psychoterapii grupowej. Jedna sesja trwa od piątku 16.oo do niedzieli 15.00.

Udział w Psychoterapii DDA jest bezpłatny – zajęcia dydaktyczne realizowane będą przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 PROGRAM PSYCHOTERAPII DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

 

• Rozpoznawanie swojej aktualnej sytuacji życiowej, odnalezienie swojej wyjątkowej linii życia;

• Rozpoznanie krzywd doznanych w dzieciństwie;

• Rozpoznanie wpływu dzieciństwa na aktualne trudności życiowe;

• Zwiększenie motywacji do dokonywania zmiany w swoim życiu;

• Rozpoznanie przekonań i schematów utrudniających dobre funkcjonowanie

w poszczególnych obszarach życiowych;

• Przygotowanie się do zmiany i monitorowanie wprowadzanych zmian;

• Treningi kompetencji społecznych.

 

Szczegółowy plan i zgłoszenia