Uczestniczymy w akcji 3 x Tak

Drukuj

Jednostki Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych w Czarnym Borze uczestniczą w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 

O akcji

Od wielu lat brakowało nam wsparcia instytucjonalnego w dbaniu o utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i etycznego zawodu terapeuty uzależnień. Po likwidacji Komisji Etyki i systemu potwierdzania certyfikatów specjalisty i instruktora terapii uzależnień, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień po konsultacjach w środowisku zdecydowała się wziąć odpowiedzialność za rozwój postaw etycznych terapeutów zarówno w psychoterapii jak i w superwizji.

"Akcja 3xtak"

1-Mam superwizora, 2-Należę do Stowarzyszenia, 3-Ustawicznie się dokształcam

Postanowiliśmy rozpocząć ogólnopolską akcję adresowaną do kolegów terapeutów, mającą na celu uwrażliwienie się na problemy etyczne i dobrowolne poddanie się etycznej ocenie swojej pracy. Szansą na to jest wstąpienie do jednego z czterech Towarzystw skupiających terapeutów uzależnień (Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień) i podpisanie deklaracji Kodeksu Etyki Zawodowej. Jako Rada Superwizorów jesteśmy za wdrażaniem nowych kierunków i sposobów pracy z osobami uzależnionymi. Jest dla nas ważne, aby zarówno nowe jak i stare metody pracy były etyczne i odpowiedzialne – a to, zagwarantować może przede wszystkim superwizja kliniczna pracy indywidualnej terapeutów uzależnień oraz pracy zespołów. Coraz więcej placówek zgłasza się do superwizorów o systematyczną współpracę. Aby sprostać oczekiwaniom uruchomiliśmy proces aplikacyjny dla kandydatów na nowych superwizorów psychoterapii uzależnień. Zapraszamy do szkolenia się w tym zakresie pod nadzorem superwizora z większym doświadczeniem, posiadającego już certyfikat naszej Rady.


Trzecim wymiarem etycznej postawy terapeuty i superwizora jest systematyczny rozwój. Będziemy promowali wszelkie dokształcanie się indywidualne i grupowe realizowane przez poszczególne Towarzystwa, jak i szkoły Psychoterapii. Rada Superwizorów planuje akredytowanie poszczególnych projektów, aby przywrócić zwyczaj zbierania punktów edukacyjnych. System ten jednak wymaga jeszcze dyskusji i ustaleń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Towarzystw.


Akcja 3 x TAK jest projektem długofalowym i ogólnopolskim. Chcielibyśmy, aby każda placówka lecznictwa uzależnień mogła wywiesić nasz plakat, gdzie wpiszą nazwę towarzystwa gdzie przynależą, jakiego mają superwizora i wywieszą swoje certyfikaty. Chcemy zapoczątkować dobry styl rekomendacji i informacji o kompetencjach placówek i ich zespołów. Naszym zdaniem jest to wyraz szacunku dla naszych pacjentów i ich praw.

 

Strona akcji