Odszedł Jacek Telesfor Kasprzak

Drukuj

Jacek Telesfor Kasprzak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2020 r. odszedł Nasz Dyrektor mgr Jacek Telesfor Kasprzak – Psycholog kliniczny, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Superwizor Psychoterapii Uzależnień oraz Superwizor Treningu i Warsztatu Psychologicznego PTP, założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Wieloletni wykładowca Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR.

Związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze był od września 1999 r. Dążeniem, które spełnił było wdrożenie nowych programów terapeutycznych, utworzenie w strukturach Zakładu hostelu oraz oddziału podwójnej diagnozy, co przełożyło się na podniesienie rangi Zakładu do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.


Msza pożegnalna odprawiona będzie w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Czarnym Borze w dniu 31 lipca 2020 o godz. 15:00.

Uroczystości i Msza pogrzebowa odprawione będą w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej
w Warszawie w dniu 3 sierpnia o godzinie 12:00
przy ul. Popularnej 46 (dzielnica Włochy).

Po Mszy odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, przy ul. Na Krańcu 1 (dzielnica Włochy, brama cmentarza od ul. Ryżowej).