Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Praca i staże
Szkolenia

Akredytacja PARPA na prowadzenie staży do 2020 roku

Email Drukuj PDF

Z przyjemnością informuję, że na spotkaniu Rady ds. Akredytacji, które odbyło się 10 marca 2017 roku, jej Członkowie pozytywnie zaopiniowali złożony przez Państwa wniosek, rekomendując Dyrektorowi PARPA przyznanie akredytacji na prowadzenie staży.

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze (COTU) mieszczcy się przy ul. Parkowej 8, wraz z zamiejscowymi Poradniami Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóhizależnienia w Świdnicy oraz w Kamiennej Górze otrzymuje akredytację Dyrektora PARPA na prowadzenie staży, w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień (w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Akredytacja udzielona jest na okres 3 lat, tj. od 10 marca 2017 roku do 09 marca 2020 roku. Gratuluję spełnienia wymagań merytorycznych.

Dokument: Akredytacja PARPA 2017-2020

 

 

Warunki przyjmowania stażystów

Email Drukuj PDF

Rodzaj staży.

Warunki przyjmowania stażystów:

1. W ramach procesu certyfikacji PARPA.

Osoba wysyła zgłoszenie na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wraz z następującymi dokumentami:

  • kopia ukończenia studiów lub szkoły średniej,
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu pierwszego etapu certyfikacji PARPA,
  • zaświadczenie o nadaniu statusu osoby uczestniczącej w procesie certyfikacji,
Po rozpatrzeniu zgłoszenia zostaje wyznaczony termin stażu w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

 

2. Praktyki zawodowe dla Szkoła Psychoterapii Uzależnień.

W odpowiedzi na potrzeby studentów SzPU istnieje możliwość ubiegania się o praktyki zawodowe w ZLO w Czarnym Borze lub w jednej z poradni. Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu ZLO lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o odbywaniu nauki w SzPU.

3. Praktyki dla studentów / absolwentów studiów psychologicznych.

Student / absolwent wysyła zgłoszenie na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Do zgłoszenia należy dołączyć: kopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzające konieczność odbycia praktyki zawodowej.

 

 

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 8

 

w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii.

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządza się:

§ 1

Przeprowadzenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz

Zakładu Lecznictwa Odwykowego  w Czarnym Borze, zwanego Zamawiającym.

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii,

w następujących komórkach organizacyjnych Zamawiającego: Poradni Terapii

Uzależnienia i Współuzależnienia (PTUiW) ul. Wojska Polskiego 23; 57-340 Duszniki

Zdrój.

§ 2

W celu realizacji zadania:

Ø  Ogłoszenie o konkursie ofert (załącznik nr 1) zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie głównej,  komórkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej udzielającego zamówienia.

Ø  Określa się szczegółowe warunki konkursu ofert (załącznik nr 2).

Ø  Wprowadza się wzór formularza ofertowego (załączniki nr 3).

Ø  Zatwierdza się projekt umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem (załącznik nr 4).

Ø  Powołuje się komisję konkursową w składzie:

a) Przewodniczący – Kierownik Kancelarii M. Kaczyńska

b) Członek  – Lekarz naczelny Z. Piechocki

c) Członek – Kierownik ds. Inwestycyjnych  J. Florian

d) Członek – Przełożona Pielęgniarek A. Filip

1.      Wprowadza się regulamin dla komisji konkursowej (załącznik nr 5).

§ 3

1.      Posiedzenie komisji konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2014 roku, o godzinie 12:00.

2.      Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Kancelarii.

 

 

Czarny Bór 2014-05-07

 

 

Dyrektor

mgr Jacek Kasprzak

 

 

Załączniki do zarządzenia Nr 8

 
 

Zamówienie na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 26

w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w zakresie – psychiatrii.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządza się:

Więcej…
 


Strona 1 z 2

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień