Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Nowy oddział Podwójnej diagnozy

Email Drukuj PDF


Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze informuje, że z dniem 01.11.2012r. uruchomił nowy oddział –oddział terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zespół współistniejących zaburzeń psychicznych.

Oznacza to, że dla wielu pacjentów, którzy do tej pory nie mogli być leczeni w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu została stworzona szansa, aby takie leczenie odbyli. Optymalny pobyt pacjenta na oddziale - 70 dni.

 

 

Oddział będzie leczył następujące zaburzenia:

F10.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu

F11.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów

F12.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F13.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających

F14.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

F15.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny

F16.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów

F18.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi

F 19.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych

 

ze współistniejącym rozpoznaniem:


F00-F99 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

(F 1x.5)

(F 1x.7)

(F20-F29) Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe

(F30-F39) Zaburzenia nastroju [afektywne]

(F40-F48) Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

F41 Inne zaburzenia lękowe

F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

F60.0 Osobowość paranoiczna

F60.1 Osobowość schizoidalna

F60.2 Osobowość dyssocjalna

F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie

F60.4 Osobowość histrioniczna

(F70-F79) Upośledzenie umysłowe

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie

F 70.1

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

F84.5 Zespół Aspergera

(F90-F98) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

 

 

 

 

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień