Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wsparcie

Email Drukuj PDF

1. Fundacja Zdrowie Trzeźwość – Pozarządowa organizacja, która na polu społecznym działa na rzec osób uzależnionych, niepełnosprawnych i chorych.

2. PTPU – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień – Podstawowym Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychoterapii uzależnień oraz pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i ich rodzinom. Realizacja celów Towarzystwa prowadzona jest poprzez działalność w takich dziedzinach jak profilaktyka uzależnień, psychoedukacja, psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin, psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, terapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, terapia ofiar i sprawców przemocy, systemowa terapia rodzin, interwencja kryzysowa, poradnictwo i rachabilitacja.

3. UMWD - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

4. PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem PARPA jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, wstawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.

5. WOTUiW – Wojewódzki Ośrodek Terapi Uzależnień i Współuzależnia

6. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień