Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ochrona danych osobowych - RODO Klauzula informacyjna dla stażysty

Klauzula informacyjna dla stażysty

Email Drukuj PDF

 

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych stażysty

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, numer telefonu 748450125.

2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim wyślij wiadomość pod e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub zadzwoń pod numer 748450125 wew.34 lub korespondencyjnie na adres Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

· zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia udziału w stażu klinicznym,

· art. 6 ust. 1 lit. b RODO odbycie stażu klinicznego,

· art. 6 ust. 1 lit f uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem w stażu klinicznym .

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz uprawnione podmioty, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną), Podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską. Podmioty, które świadczą nam usługi prawne. Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych.

8. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w realizacji stażu klinicznego.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Czarny Bór, …………………. ……………………. (czytelny podpis)


 

Pobierz plik klauzuli

 

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


 

Informacje dla pacjenta

na temat koronawirusa SARS-CoV-2

 

www.koronawirus.pl

Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień