Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ochrona danych osobowych - RODO Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów zaangażowanych do realizacji umów

Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów zaangażowanych do realizacji umów

Email Drukuj PDF

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów

zaangażowanych do realizacji umów

 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, numer telefonu 748450125.

2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim wyślij wiadomość pod e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub zadzwoń pod numer 748450125 wew.34 lub korespondencyjnie na adres: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

a) dane identyfikujące (imię, nazwisko)

b) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu (stanowisko służbowe u Kontrahenta),

c) dane kontaktowe (służbowy numer telefonu, e-mail).

Państwa dane zostały przekazane (udostępnione nam) przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy.

4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi w celu realizacji zawartej umowy i zawieranych umów,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Zakład obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz uprawnione podmioty, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa (np. sady, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską. Podmioty, które świadczą nam usługi prawne. Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych.

9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

12. Zakład Lecznictwa Odwykowego zapewnia o bezpieczeństwie przetwarzanych danych, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy. W Zakładzie są wprowadzone i stosowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych. W Zakładzie została przyjęta Polityka Ochrony Danych Osobowych.

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


 

Informacje dla pacjenta

na temat koronawirusa SARS-CoV-2

 

www.koronawirus.pl

Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień