Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu

Email Drukuj PDF

Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów - budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu.

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów - budowa instalacji ppoż. wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu.

Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej obejmuje m.in.: - rozebranie ścianek oraz demontaż drzwi kolidujących z miejscem wskazanym na hydrofornie, - budowę ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej, - osadzenie nowej stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu hydroforni, - otynkowanie ścian i pomalowanie ich farbą, - przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, - zabudowa zestawu hydroforowego wraz z armaturą, - wewnętrzną instalacja p.poż. w budynku oficyny wraz z hydrantami i gaśnicami, - zabudowa zewnętrznych naziemnych hydrantów p.poż. 

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień