Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Uczestniczymy w akcji 3 x Tak

Email Drukuj PDF

Jednostki Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych w Czarnym Borze uczestniczą w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 

O akcji

Od wielu lat brakowało nam wsparcia instytucjonalnego w dbaniu o utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i etycznego zawodu terapeuty uzależnień. Po likwidacji Komisji Etyki i systemu potwierdzania certyfikatów specjalisty i instruktora terapii uzależnień, Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień po konsultacjach w środowisku zdecydowała się wziąć odpowiedzialność za rozwój postaw etycznych terapeutów zarówno w psychoterapii jak i w superwizji.

"Akcja 3xtak"

1-Mam superwizora, 2-Należę do Stowarzyszenia, 3-Ustawicznie się dokształcam

Postanowiliśmy rozpocząć ogólnopolską akcję adresowaną do kolegów terapeutów, mającą na celu uwrażliwienie się na problemy etyczne i dobrowolne poddanie się etycznej ocenie swojej pracy. Szansą na to jest wstąpienie do jednego z czterech Towarzystw skupiających terapeutów uzależnień (Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień) i podpisanie deklaracji Kodeksu Etyki Zawodowej. Jako Rada Superwizorów jesteśmy za wdrażaniem nowych kierunków i sposobów pracy z osobami uzależnionymi. Jest dla nas ważne, aby zarówno nowe jak i stare metody pracy były etyczne i odpowiedzialne – a to, zagwarantować może przede wszystkim superwizja kliniczna pracy indywidualnej terapeutów uzależnień oraz pracy zespołów. Coraz więcej placówek zgłasza się do superwizorów o systematyczną współpracę. Aby sprostać oczekiwaniom uruchomiliśmy proces aplikacyjny dla kandydatów na nowych superwizorów psychoterapii uzależnień. Zapraszamy do szkolenia się w tym zakresie pod nadzorem superwizora z większym doświadczeniem, posiadającego już certyfikat naszej Rady.


Trzecim wymiarem etycznej postawy terapeuty i superwizora jest systematyczny rozwój. Będziemy promowali wszelkie dokształcanie się indywidualne i grupowe realizowane przez poszczególne Towarzystwa, jak i szkoły Psychoterapii. Rada Superwizorów planuje akredytowanie poszczególnych projektów, aby przywrócić zwyczaj zbierania punktów edukacyjnych. System ten jednak wymaga jeszcze dyskusji i ustaleń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Towarzystw.


Akcja 3 x TAK jest projektem długofalowym i ogólnopolskim. Chcielibyśmy, aby każda placówka lecznictwa uzależnień mogła wywiesić nasz plakat, gdzie wpiszą nazwę towarzystwa gdzie przynależą, jakiego mają superwizora i wywieszą swoje certyfikaty. Chcemy zapoczątkować dobry styl rekomendacji i informacji o kompetencjach placówek i ich zespołów. Naszym zdaniem jest to wyraz szacunku dla naszych pacjentów i ich praw.

 

Strona akcji

 

Szybki kontakt

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu
58-379 Czarny Bór,  
ul. Parkowa 8

Rejestracja telefoniczna
Pn-PT w godz. 800-1100

Pod numerem:  74 8450124


Kontakt z administracją

Sekretariat: 74 8450125

fax: 74 8450290

 


Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień