Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Odszedł Jacek Telesfor Kasprzak

Email Drukuj PDF

Jacek Telesfor Kasprzak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2020 r. odszedł Nasz Dyrektor mgr Jacek Telesfor Kasprzak – Psycholog kliniczny, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Superwizor Psychoterapii Uzależnień oraz Superwizor Treningu i Warsztatu Psychologicznego PTP, założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Wieloletni wykładowca Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR.

Związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze był od września 1999 r. Dążeniem, które spełnił było wdrożenie nowych programów terapeutycznych, utworzenie w strukturach Zakładu hostelu oraz oddziału podwójnej diagnozy, co przełożyło się na podniesienie rangi Zakładu do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.


Msza pożegnalna odprawiona będzie w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Czarnym Borze w dniu 31 lipca 2020 o godz. 15:00.

Uroczystości i Msza pogrzebowa odprawione będą w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej
w Warszawie w dniu 3 sierpnia o godzinie 12:00
przy ul. Popularnej 46 (dzielnica Włochy).

Po Mszy odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, przy ul. Na Krańcu 1 (dzielnica Włochy, brama cmentarza od ul. Ryżowej).

 

Wznowienie przyjęć pacjentów ubiegających się o odbycie programu psychoterapii uzależnień

Email Drukuj PDF

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze informuje, że:

 

 1. Z dniem 17.04.2020 r. wznawiamy przyjęcia pacjentów ubiegających się o odbycie programu psychoterapii uzależnień na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień oraz Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy.
 2. Warunkiem przyjęcia jest:
  1. skierowanie od lekarza na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”
  2. ogólny dobry stan zdrowia fizycznego
  3. wywiad epidemiologiczny wykluczający potencjalne zagrożenie
  4. posiadanie testu na obecność środków psychoaktywnych
 3. Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich trzech miesięcy z powodu nadciśnienia tętniczego byli leczeni inhibitorami konwertazy angiotensynowej będą przyjęci po wyeliminowaniu tej grupy leków z leczenia choroby nadciśnieniowej
 4. Przyjęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00

 

Godzina przyjęcia poszczególnego pacjenta będzie uzgodniona telefonicznie - indywidualnie z każdym pacjentem.

 

Jacek Telesfor Kasprzak - Dyrektor ZLO

 

Telefoniczna rejestracja w Poradniach

Email Drukuj PDF

We wszystkich poradniach Zakładu Lecznictwa Odwykowego rejestracja telefoniczna jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00-16:00.

 

Zjazdy absolwentów odwołane

Email Drukuj PDF

W związku z zalecanymi działaniami Urzędu Wojewódzkiego wstrzymuje się udział w organizowanych Zjazdach absolwentów.

Niniejsze ogłoszenie obowiązuje do odwołania.

 

Zakład wstrzymuje planowane przyjęcia

Email Drukuj PDF

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z wysokim ryzykiem pojawienia się ogniska epidemicznego wywołanego koronawirusem i zagrożeniem wystąpienia SARS-CoV-2, Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć planowych pacjentów do leczenia szpitalnego.

Powyższa decyzja obowiązuje do 14 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że pacjenci, których termin przyjęcia przypada na okres obowiązywania zakazu, Jednocześnie informujemy, że pacjenci, których termin przyjęcia przypada na okres obowiązywania zakazu, proszeni są o kontakt pod nr telefonu: 74 845 01 25 wew. 37

 

Ze smutkiem żegnamy Wandę Sztander

Email Drukuj PDF

Z głębokim smutkiem dotarła do nas ta informacja. Towarzyszyła nam w rozwoju, pracy, była doradcą, nauczycielem, wzorem psychoterapeuty. I co najważniejsze – człowieka. Zostawiła w nas trwały, ciepły ślad, jak nim być.

 

Żegnamy wieloletnią wicedyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia. Osobę zasłużoną dla polskiej psychologii i psychoterapii, która szkoliła wielu psychoterapeutów i terapeutów uzależnień.

 

 

Mitingi wstrzymane

Email Drukuj PDF

W zwiazku z zalecanymi działaniami Urzędu Wojewódzkiego wstrzymuje sie możliwość wejścia z zewnątrz na miting w sobotę o 16:00

Niniejsze ogłoszenie obowiązuje do odwołania.

 

Akredytacja na prowadzenie staży klinicznych

Email Drukuj PDF

Z przyjemnością informuję, że Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek, rekomendując Dyrektor PARPA przyznanie akredytacji na prowadzenie staży klinicznych.

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8 (Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień w Czarnym  Borze oraz Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnicnia w Świdnicy)

otrzymuje akredytację Dyrektora PARPA na prowadzenie staży, w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień (w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Akredytacja udzielona jest na okres 3 lat, od 10 marca 2020 roku do 9 marca 2023 roku.

 

Więcej…
 

Zakaz odwiedzin

Email Drukuj PDF

Na terenie Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze ul.Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin i wydawania przepustek do odwołania.

Zarządzenie nr 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania

Email Drukuj PDF

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze zaprasza po:
odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzani (Dz. U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej (tj. historii chorób) z lat 1998 -1999.

Przeznaczoną do brakowania (zniszczenia) dokumentację medyczną będzie można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku: przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważniona przez pacjenta. Indywidualna dokumentacja medyczna będzie wydana osobom uprawnionym za okazaniem dokumentu tożsamości.

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej z tego okresu prosimy o zgłaszanie się do Działu Statystyki Medycznej (tel.: 74/84 50 125 wew. 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00 w nieprzekraczalnym terminie do 2020-02-29. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać na miejscu w Dziale Statystyki Medycznej.

 

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

 

 

Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików już od kwietnia 2019 r

Email Drukuj PDF

Psychoterapia DDA prowadzona jest w systemie grupy zamkniętej, oznacza to, że nie ma możliwości dołączenia do grupy nowego uczestnika, nawet gdy inna osoba odpadnie w trakcie. Udział w psychoterapii DDA związany jest z decyzją na udział we wszystkich spotkaniach. W trakcie trwania sesji nie ma możliwości powrotu na noc do domu, dlatego zajęcia prowadzone są w wyznaczonych ośrodkach treningowych. Osoby uzależnione od alkoholu mogą być uczestnikami psychoterapii DDA pod warunkiem długiej abstynencji (od 2 lat) i ukończeniu podstawowego programu psychoterapii uzależnień. Osoby współuzależnione po odbyciu minimum programu edukacyjnego. Czas trwania pojedynczej sesji psychoterapeutycznej DDA wynosi 30 godzin edukacyjnych. W ciągu 6 sesji realizowanych jest ponad 180 godzin psychoterapii grupowej. Jedna sesja trwa od piątku 16.oo do niedzieli 15.00.

Udział w Psychoterapii DDA jest bezpłatny – zajęcia dydaktyczne realizowane będą przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 3

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

 

Informacje dla pacjenta

na temat koronawirusa SARS-CoV-2

 

www.koronawirus.pl

Akcja 3xTak

Uczestniczymy w akcji stałej superwizji i podnoszenia kwalifikacji Psychoterapeutów - Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień