Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejDostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP.
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198, art.10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki” nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawca jest informowany w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiace.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 

  

© 2006-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood