Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce
 1. Rejestry medyczne:
- księga główna przyjęć i wypisów;
- księga porad ambulatoryjnych;
- księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyjęć;
- lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego;
- księga noworodków.


2. Pozostałe rejestry:
- rejestr postępowań o zamówienie publiczne;
- rejestr umów;
- rejestr zarządzeń dyrektora szpitala;
- rejestr zapotrzebowań;
- rejestr postępowań o udzielenie zamówienia;
- rejestr Zamówień wysyłanych do Wykonawców.
 

© 2006-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood