Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro (wersja 13 na 2017r.)

 
Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Zapytania w 2018 r.


ZLO/ZPP/4/2018 - Przedmiotem postępowania jest odświerzenie pomieszczeń na I piętrze budynku Oficyny Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Data dodania: 06.03.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Data dodania: 16.03.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/10/2018 - Zapytanie ofertowe o cenę dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie - Dostawa mebli biurowych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Data dodania: 12.06.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Data dodania: 25.06.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/15/2018 - przetarg publiczny na utrzymanie w czystości PTUiW w Świebodzicach/Dusznikach Zdroju/Kamiennej Górze, znak ZLO/ZPP/15/2018
Data dodania: 27.06.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Informacja uzupełniająca
  Data dodania: 29.06.2018 r. Moderator: Łukasz Gut
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Data dodania: 09.07.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/17/2018 - Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infractrukturą w ramach Konferencji "Perspektywy Lecznictwa Odwykowego - skolenie dla przedstawicieli samorządów terytorialych z terenu województwa dolnośląskiego zajmujących się problematyką uzależnień."
Data dodania: 06.09.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Data dodania: 17.09.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/19/2018 - dotyczy przetarg publiczny na dostawę materiałów biurowych
Data dodania: 18.10.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wynikach
  Data dodania: 26.10.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/20/2018 - dotyczy przetarg publiczny na dostawę środków czystości
Data dodania: 29.10.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Informacja o zmianie - Formularz asortymentowy
  Data dodania: 31.10.2018 r. Moderator: Łukasz Gut
 2. Zawiadomienie o wynikach
  Data dodania: 14.11.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/21/2018 - Przedmiotem postępowania jest dostawa leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.
Data dodania: 06.11.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Pytania i wyjaśnienia
  Data dodania: 13.11.2018 r. Moderator: Łukasz Gut
 2. Zawiadomienie o wynikach
  Data dodania: 19.11.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/22/2018 - dotyczy przetarg publiczny na dostawę środków czystości, koncentratów i dozowników
Data dodania: 16.11.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wynikach
  Data dodania: 03.12.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/23/2018 - dot. dostawy materiałów budowlanych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Data dodania: 22.11.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wynikach
  Data dodania: 03.12.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/24/2018 - dot. dostawy materiałów opatrunkowych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Data dodania: 26.11.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Pytania i wyjaśnienia
  Data dodania: 29.11.2018 r. Moderator: Łukasz Gut
 2. Unieważnienie postępowania
  Data dodania: 03.12.2018 r. Moderator: Łukasz Gut


ZLO/ZPP/25/2018 - dot. zakup energii elektrycznej dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Data dodania: 12.12.2018 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Pytania i wyjaśnienia
  Data dodania: 18.12.2018 r. Moderator: Łukasz Gut

 

© 2006-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood