Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Majątek

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym BorzeWykaz budynków i budowli

Budynki i budowle 2014 r.
Budynki i budowle 2015 r.
Budynki i budowle 2016 r.


Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 2014 r.
Rzeczowe aktywa trwałe 2015 r.
Rzeczowe aktywa trwałe 2016 r.
 
 

  

© 2006-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood