Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze | WOTUW | Poczta

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Archiwa

Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym BorzeUdostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej za informacje publiczne - odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10, ust. 1 tej ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

 
 

  

© 2006-2014 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Designed by Blackwood